Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Łomża w liczbach

Geoportal Łomża

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Łomża

Łomża, gmina w województwie podlaskim, powiat łomżyński.

Powierzchnia gminy Łomża wynosi 207 km2, zajmuje 307 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Łomża zamieszkuje 11 254 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 771 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Łomża wynosi 54, jest 1447 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Łomża. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Łomża prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Łomża.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Łomża: 207307
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Łomża: 0,141368
Lesistość w % w gminie Łomża: 17,51526
Ludność na 1 km2 w gminie Łomża: 541447
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Łomża: 8,2197
Liczba ludności ogółem w gminie Łomża: 11 254771
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Łomża: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Łomża: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Łomża: 5,78-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Łomża: 81,4-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Łomża: 93909
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Łomża: 1,72273
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Łomża: 93,7-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Łomża: 8328
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Łomża: 112207
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Łomża: 586,42267
Przedszkola bez specjalnych w gminie Łomża: --
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Łomża: 314,61573
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Łomża: 121,426
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Łomża: 7,997
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Łomża: 587433
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Łomża: 2 776-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Łomża: 2 966-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Łomża: 3 173-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Łomża: 92,21187
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Łomża: 18,41984
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Łomża: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Łomża: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Łomża: 92,21019
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Łomża: 18,41449

Źródłem danych statystycznych dla gminy Łomża jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Łomża, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Łomża. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.