Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Łomża  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Łomża

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Łomża.

Mapa Geoportal Łomża
Mapa z granicą gminy Łomża

Dane urzędu

Urząd Gminy Łomżaul. Marii Skłodowskiej Curie 1aŁomża, 18-400

Tel: 86 2165263

Fax: 86 2165264

Elektroniczna skrzynka podawcza: /mb6e87fn0m/skrytka

E-mail: sekretariat@gminalomza.pl

Powiat: łomżyński

Województwo: podlaskie

Numer TERYT gminy Łomża: 2007022

Witryna: https://www.gminalomza.pl/

Władze lokalne: Wójt Piotr KŁYSsekretariat@gminalomza.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Łomży

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Łomża to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Łomża na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Łomży, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Łomży, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Łomży

Gmina Łomża w liczbach

Powierzchnia gminy Łomża*

207 km2

307 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Łomża*

11 254 mieszkańców

771 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Łomża*

54 mieszkańców na km2

1447 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Łomża

Geoportal Łomża prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Łomża, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Łomża.

Dostęp do danych Geoportalu Łomża

Jak powstał Geoportal gminy Łomża?

Geoportal Łomża powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Łomża, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Łomża.

Geoportal Łomża umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Łomża oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Łomża, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Łomża

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Łomża?

Informacje na Geoportalu Łomża

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Łomża?

Korzyści z Geoportalu Łomża

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Łomża?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Łomża.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Łomża łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Łomży. W zależności od wybranej kompozycji mapy Łomży zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Łomża, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Łomża oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Łomża. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Łomży możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Łomży. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Łomża. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Łomża.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Łomży.

  Geoportal gminy Łomża posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Łomża. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Łomży sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Łomża przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Łomży.

  W Geoportalu Łomża przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Łomża. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Łomży. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Łomża zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Łomża, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Łomża oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Łomża.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Łomża. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Łomża są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Łomża podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Łomża.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Łomży. W Geoportalu gminy Łomża udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Łomży wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Łomża.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Łomża. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Łomża.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Łomża, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Łomża. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Łomża.

 • Zabytki w gminie Łomża

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Łomża. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Łomża oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Łomża.

 • Informacje o wyborach w gminie Łomża

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Łomża. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Łomża i wiele istotnych informacji.

Geoportal Łomża dla mieszkańców

Geoportal Łomża jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Łomża. Na mapie Łomży sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Łomża mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Łomża. Korzystając z map Geoportalu gminy Łomża w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Łomża są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Łomża dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Łomża dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Budowa na gruntach rolnych ma być prostsza

Budowa na gruntach rolnych ma być prostsza

Przejdź do wpisu