Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Łomża - sprawdź miejscowy plan gminy Łomża

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Łomża? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Łomża.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Łomża.

MPZP Łomża
Mapa MPZP gminy Łomża

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Łomży.

MPZP Łomża

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Łomża i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Łomża prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Łomży. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Łomża.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Łomża i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Łomża obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Łomża z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Łomży

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Łomży

0

36 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Łomża, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Łomża, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

346 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Łomży.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Łomża z podziałem na lata

Rejestr MPZP Łomża

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Łomża. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr XXXIII/170/13 Rady Gminy Łomża z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża w części dotyczącej terenów położonych na obszarach wsi Rybno i PniewoXXXIII/170/1317-7-2013
Uchwała nr XXXI/162/13 Rady Gminy Łomża z dnia 29 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – Łomża na terenie gminy ŁomżaXXXI/162/1329-5-2013
Uchwała nr XXIII/118/12 Rady Gminy Łomża z dnia 29 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji transformatorowo - rozdzielczej GPZ „Łomża” 400/110 kV wraz z przyległym odcinkiem trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew – Ostrołęka (docelowo Narew – Łomża 400 kV i Łomża - Ostrołęka 2 x 400 kV) oraz odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew - Ostrołęka (docelowo Łomża - Ostrołęka 2 x 400 kV) na terenie gminy Łomża, położonego pomiędzy gminami Zambrów i ŚniadowoXXIII/118/1229-10-2012
Uchwała nr XXII/113/12 Rady Gminy Łomża z dnia 10 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża w części dotyczącej terenów położonych we wsi Siemień Rowy i części wsi Podgórze - Nr IIXXII/113/1210-9-2012
Uchwała nr XIX/105/12 Rady Gminy Łomża z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew – Ostrołęka (docelowo Narew-Łomża 400 kV oraz Łomża-Ostrołęka 2 x 400 kV) na terenie gminy ŁomżaXIX/105/1226-6-2012
Uchwała nr V/16/11 Rady Gminy Łomża z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża w części dotyczącej terenów położonych we wsi Siemień Rowy i części wsi Podgórze - Nr II V/16/1131-1-2011

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Łomży?

Za prowadzenie rejestru MPZP Łomża odpowiada wójt/burmistrz gminy Łomża. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Łomża nie obowiązuje, to urząd gminy Łomża wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Łomży została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Łomża z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Łomża na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Łomży. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Łomża!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Łomża